Ortoptická cvičebna

Jak probíhá cvičení v ortoptické cvičebně?​

Cvičení, které je určeno převážně pro děti, probíhá na speciálních přístrojích, nejčastěji formou hry s obrázky, na poliklinice Zahradníkova, v prostředí přizpůsobeném dětem, pod dohledem zkušených ortoptistek ve spolupráci s očním lékařem specializovaným v oboru strabologie (šilhání). Je plně hrazeno všemi pojišťovnami. Může Vám být doporučen dvojí typ cvičení. Oba typy cvičení se mohou i kombinovat.

Pleoptické cvičení je zaměřeno na léčbu tupozrakosti, z různých důvodů sníženého vidění, nejčastěji v souvislosti s dioptrickou vadou. Vlivem cvičení se zlepšuje zraková ostrost tupozrakého oka (při zkoušce vidění dítě rozezná více znaků). Nemá vliv na dioptrický stav oka ani nenahrazuje nutné pravidelné nošení okluzoru (zálepky).

Ortoptické cvičení je zaměřeno na zlepšení spolupráce obou očí, tzv. binokulárního vidění, při vytváření trojrozměrného obrazu. Schopnost vidět prostorově, stereopse, je mozková činnost. Potřebná nervová spojení se vytvářejí pouze v dětském věku, maximálně do 10 let.

Nejvhodnější doba pro cvičení je asi od 4 let a v předškolním věku, kdy již dítě dobře spolupracuje, nejpozději má smysl v mladším školním věku. Obvyklá doba cvičení je půl hodiny, maximálně hodinu, podle soustředění dítěte, běžně se opakuje 1x týdně, včetně prázdnin, v závažnějších případech může dítě cvičit podle časových možností rodiny dítěte i častěji, ev. i denně, obvykle do následující kontroly u očního lékaře, tj. asi 3-4 měsíce. Váš lékař Vám doporučí, zda pokračovat ve cvičení. Opakování cvičení není pojišťovnami nijak omezeno, může tedy trvat libovolně dlouho podle potřeby dítěte, dokud se stav vidění stále zlepšuje.

V dospělém věku lze cvičením zlepšit pouze hybnost očí, obnovit narušenou, dříve ovšem správně vytvořenou, schopnost prostorového vidění, zvl. po úrazu, po operaci šilhání. V ostatních případech jsou předchozí typy cvičení neúčinné.

Zajímavé odkazy​

Diagnostika / rehabilitace strabismu (šilhavosti)
Zde můžete stáhnout aplikaci pro domácí cvičení na PC nebo dotykovém tabletu. Jedná se o projekt ČVUT Praha, Ing. Petra Nováka, dosud ve fázi vývoje, proto je aplikace zatím zdarma.

Česká společnost ortoptistek
Stránky České společnosti ortoptistek, kde najdete mnoho užitečných rad a postupů, jak přistupovat k léčbě tupozrakosti a šilhavosti u vašeho dítěte.

Ortoptická cvičebna