O nás

Oční lékař MUDr. Helena Pellarová

MUDr. Helena Pellarová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Získala specializaci v oboru oftalmologie současně s funkční licencí pro vyšetřování binokulárního vidění.

Svoje odborné zkušenosti získávala postupně v městské nemocnici SZZ Koliště a ve Vojenské nemocnici v Brně. Dlouhodobě působí na Dětské oční klinice Fakultní nemocnice v Brně, kde se věnuje nejvíce problematice šilhání.

Ve své současné praxi na poliklinice Zahradníkova vyšetřuje děti včetně novorozenců. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně přednáší oftalmologii a strabologii pro obory Všeobecné lékařství, Pediatrie a Ortoptika.

Anna Kočárová

ortoptistka

Vladimíra Ošmerová

ortoptistka

Miriam Jankůjová

všeobecná zdravotní sestra

Vyšetření v oční ordinaci