Vyšetření dětí

Jak probíhá oční vyšetření u dětí?

Preventivně by měly být vyšetřeny všechny děti, v jejichž rodině se vyskytují dioptrické vady, šilhání nebo jakékoli jiné závažnější oční choroby, dále děti, u kterých jejich rodiče, příbuzní, pediatr nebo učitel pozorují zašilhávání očí, mhouření víček, natáčení obličeje, naklánění hlavy, časté přibližování předmětů k očím. Mezi další příznaky očního onemocnění dítěte patří světloplachost, kmitání očí, změna vzhledu zorniček, dítě nesleduje hračky, nereaguje na obličej svých blízkých. Oční vada může zhoršit i školní prospěch. Neléčením očních vad může vznikat tupozrakost, pokles vidění na úrovni mozku, aniž to rodiče poznají. Léčení, jehož součástí je hlavně nošení brýlí, popř. okluzoru, je nejúčinnější v předškolním věku. Později citlivost na tuto léčbu klesá, okluzor ale v indikovaných případech může být doporučen až do 10 let věku.

 

Vyšetření začíná zkouškou vidění každým okem zvlášť. Pro nejmenší děti se používají obrázkové znaky (zhruba kolem 3. roku věku), pro předškolní děti tzv. Pflügerovy háky (písmeno E natočené do 4 základních směrů, dítě ukazuje rukou směr otočení). Kontrolujeme postavení očí, zda dítě nešilhá a správně hýbe očima všemi směry. Následuje měření dioptrií. Kvůli velké pružnosti dětské čočky a tím nadměrnému ostření do blízka většinou bývá nutné vyšetření dioptrií s rozkapáním očí. Dítěti nakapeme v ordinaci kapky na rozšíření zornic. Za půl hodiny po kápnutí kapek již můžeme změřit dioptrie a rozšířenými zornicemi detailně prohlédnout oční pozadí. Současně s měřením dioptrií tak zhodnotíme vzhled zrakového nervu a žluté skvrny, nejdůležitějších struktur potřebných ke kvalitnímu vidění. Efekt kapek odeznívá asi půl dne. Dítě nezaostří do blízka, vadí mu světlo, bývá unavené. Vyšetření není bolestivé, nepříjemné pocity pálení bezprostředně po nakápání kapek do očí odeznívají velmi rychle.

 

Měření dioptrií v rozkapání se provádí většinou při prvním vyšetření dítěte, opakuje se podle individuální potřeby, obvykle po 2 letech.

Jak mohou rodiče svoje dítě na vyšetření připravit?

Malé dítě kolem 3-4 let naučte pojmenovat obrázky (srdíčko, kolečko, domeček, houba, čtverec, ...). Vysvětlete dítěti, že při „čtení“ obrázků bude potřeba vždy jedno oko zakrýt. Sestra ze vzdálenost 3-6 m ukazuje dítěti, které může sedět u rodičů na klíně, obrázky na optotypové tabuli. Dítě má za úkol pojmenovat označený obrázek. Pokud zatím „málo“ mluví, může též ukazovat „stejný“ obrázek na tabulce, kterou drží rodiče. Pětiletému dítěti vystřihněte písmeno E, naučte dítě písmeno otáčet 4 základními směry (nahoru, dolů, doprava, doleva). Dítě může ukazovat i rukou, prsty směřují stejným směrem jako nožičky písmena E.

Návod na kapání atropinových kapek

Nejmenším dětem je vhodnější měřit dioptrie po nakapání atropinových kapek. Rodiče kapou dítěti Atropin kapky 4 dny před vyšetřením ráno a večer po jedné kapce do každého oka. Je třeba kápnout přímo na oko mezi rozevřená víčka, následně osušit přebytek kapek na kůži víček. Pátý den ráno před vyšetřením rodiče dítěti ještě jednou kápnou Atropin do každého oka a dostaví se na vyšetření s dítětem se zornicemi již dostatečně rozšířenými. Po poslední atropinové kapce efekt rozšířených zornic a oslnění odeznívá až týden.

 

Atropinové kapky umístěte z dosahu malých dětí. Při celkovém požití jed! Běžné použití očních kapek Atropinu je bezpečné, jen výjimečně může dítě zrudnout, může být dušné nebo mít zvýšenou teplotu. Další kapky v tom případě již dítěti nedávejte a dostavte se na vyšetření co nejdříve po poslední atropinové kapce. Mohou být přikápnuty jiné kapky, aby vyšetření mohlo být dokončeno.

Oční vyšetření dětí